epekto ng social media sa kabataan thesis

tamang layunin at oras ay maiiwasan natin ang mga masasamang epekto na dulot nito. Gayunpaman, pangarap pa ang pagbuwag sa digital divide upang magkaroon ng akses ang mas malawak na rural areas. Dahil na rin sa lawak na inaabot, inaakala na rebolusyon ang ibinubunga ng galit sa social media. Physically present but mentally absent, ang sabi nga nila. CommonSense Media sa #stados /nidos noong 10, pangaraniang umaabot sa isat alahating!1.0 oras ada ara ang inilalalaan ng mga abataan sa mga social networking sites.Dito sila adalasang naglalahad ng anilang mga saloobin, umaalap ng mga balita atnaiipag-ugnayan sa ibat ibang a sa mga napapanahong isyu. Ang resulta ay wala sila sa pokus habang sila ay nasa loob ng silid-aralan. Makikita ang mga markang Pilipino na ito sa kanilang mga dahilan ng paggamit ng SNS. Sa pamamagitan din ng group chat, nagagawa nilang makahingi ng lektyur sa kanilang mga kaklase at guro sa mas madaling paraan. Ipinakita nina Kramer na kahit walang in-person interaction at non-verbal cues o pagiging miron lamang maaaring mahawa ng positibo o negatibong emosyon sa social media.

Mula sa mga datos na ito kumikita ang industriya ng advertising. Maituturing na malaing bahagi na ng pang-ara-ara na buhay ng mga abataan ang paggamit. Ipinasa Nina: Mikaela Marie. Para naman sa isyu ng seguridad at pagkawala ng privacy inirerekomenda ng mga mananaliksik na limitahan ang personal na impormasyon na inilalagay sa isang profayl sa SNS.

Background thesis preview
Plant tissue culture thesis pdf
Thesis statement for benefits of recycling

Ang mga isyu ang siyang sumisira sa moralidad at kaugalian ng mga Pilipino at sa pagdami ng mga tagatangkilik ng mga SNS ay lumalaki rin ang pagkakataon na mabago ang mga mabuting kaugalian dahil sa impluwensya ng makabagong teknolohiya. Tulad ng bullying, pamimili sa tao, paninira sa mga tao at pagkawala ng panahon sa mga tao sa paligid. Sa katunayan napakaraming highschool student o teenager ang may mga ganito dahil sinasabi na " IN " ka pag mag ganito ka kaya napakaraming bata ang nahuhumaling na gumawa nito dahil napapadali nga naman ang komunikasyon ng mga tao at easy access nga naman. Ayon sa pag-aaral na isinagaa ng organisasyon. Sa tulong ng mga social networking sites, maaari pa rin nilang malaman ang mga mahahalagang balita na nangyayari sa loob at labas ng bansa. Mahigit 37M na ang mamamayan na gumagamit ng internet sa bansa. Mga pinaka-sikat na libangan ng pinoy ngayon ngunit hindi lang maganda ang naidudulot nito sa atin dahil sa pag-unlad ng teknolohiya sa panahon natin ay rumarami rin ang paraan ng tao na manira ng kanilang kapwa tao.

epekto ng social media sa kabataan thesis